Vrtací vůz BWA - 3

vrtacivuzI.jpg, 47 kB

Charakteristika

1. Vrtací vůz BWA 3 je samohybný vrtací vůz určený k vrtání při ražbě důlních děl .
2. Je poháněn stlačeným vzduchem. Vrtací ramena výkyvná v horizontální vi vertikální
rovině jsou ovládána hydraulicky. K vrtání se používají vrtací kladiva BHSL 33, VKS-29
nebo VKS-45 W.
3.

Hlavní technické údaje


hmotnost 2641 kg
pneumatiky plná guma
průměr kol 645 mm
disk kola 5.00 S-12-TGL 15651
převod pojezdu i=1:169,5
pojezdový motor 4,8 kW
pojezdová rychlost 3,5 km/hod

Systém vrtacího ramene


nejvyšší nastavení v ose vrtání 3590 mm
nejnižší nastavení v ose vrtání 530 mm
při dodržení paralelního vrtání 4100 mm
odvrtaná plocha 11,8 m
zdvih na opření lafety 800 mm
zdvih při tlaku vzduchu 0,5 MPa 2300 N
vrtací tyč (typ) Z 2550 KSW 109-7027/03
GZ 2550 KSW 109-7027/1
vrtacivuzII.jpg, 39 kB vrtacivuzIII.jpg, 35 kB

Hydraulický systém


druh oleje OHHM-46
max provozní tlak 13 MPa
max. provozní tlak pro pohyb lafet k opření o čelbu 3,0 MPa

Pneumatický systém


provozní tlak 0,4-0,7 MPa
spotřeba vzduchu při tlaku 0,5 MPa
-během vrtání (z kladiva BSHL 33 Z a pohon čerpadla naprázdno ) 8,56 m3
-při jízdě (2 motory LM 8B/2) 4,93 m3

Mazání tlakového vzduchu

prostředky mazání:


nádrž na přimazávání vzduchu 4 litry
mazací olej ON 3 (P8P)
Seřízení:
-ventil pro mazání kladky a pojezdu při běhu kladiv 40 kapek min.
-ventil pro pohon čerpadla a výrazně korunek při běhu naprázdno 5 kapek min.


nakresLF.jpg, 299 kBPodmínky pro nasazení

4. Toto zařízení je určeno do prostředí bez nebezpečí výbuchu metanu a hořlavých
prachů (dle ČSN 34 1410 čl. 122 bod a) a čl. 102 bod a. Po úpravě dle doplňku č. 2
TP 12A 2085 lze použít do prostoru s nebezpečím výbuchu metanu 2 (SNM 2)
dle ČSN 34 1410 čl. 122 bod c a čl. 100 odst. 2.
5.Minimální rozměry důlního díla:

světlá šířka 2000 mm
světlá výška 2200 mm


Maximální příčný úklon důlního díla nesmí překročit 10° a stoupání, popř. klesání
nesmí překročit 12°.
6. Stlačený vzduch dodávaný do stroje musí být čistý a suchý. V přívodu musí být nainstalován filtr a odlučova če vody. Minimální tlak vzduchu potřebný pro optimální provoz 0,5 MPa. Výplachová voda musí být čistá, aby se zabránilo usazeninám v centrální výplachové trubce vrtného kladiva.

Doprava

7. Povrchový transport se děje ve smontovaném stavu. Lana jsou upevněna na předních a zadních podpěrách.
8. Pro podzemní transport se vrtací vůz může demontovat na jednotlivé stavební skupiny. Při demontáži je nutno dbát na čistotu hydrostatických obvodů a jednotlivé vstupní otvory aodpojené hadice musí být zaslepeny. Jako zavěšovací body slouží náboje a vybrání. Pro transport skříně nástavby jsou určeny speciální zavěšovací body. Tyto zavěšovací body není dovoleno použít pro zachycení kompletního vrtacího vozu.